Geminy s.r.o.

Kynceľová 4316/10, 97401 Kynceľová

Telefonický kontakt:

+421 905 915 711

+421 915 090 911

Identifikačné údaje:

IČO: 44892748
DIČ: 2022863854
IČ DPH: SK2022863854

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka a.s. pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: 4008774789/7500

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 16862/S